Zahraniční smírčí kříže a křížové kameny
 
Země Zdokumentované Existující Nedochované
Belgie 1 1 0
Německo 285 843 65
Polsko 557 688 308
Rakousko 28 91 27
Slovensko 4 4 _
Švédsko 3 _ _

Pozn. : Jako "Existující" a "Nedochované" udáváme pouze počty nám známých objektů.

Zpět