Katovice

Obec leží západně od Strakonic.

Pranýř () stojí v parčíku mezi Obecním úřadem a kostelem.
Pochází ze 17. století.

30.3.2008 - JB
  

Zpět