Nowaki
(Nowag)

Województwo opolskie, powiat nyski.
Obec leží severozápadnì od Nysy.

Køíž è. 1 (OP030) stojí v centru obce u silnice naproti kostelu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
121 120 16

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 13 - 414
                Woikowsky-Biedau, Kutzer 1909

Woikowsky-Biedau, Kutzer - 10. Nowag. a) An dem Zaune des Hildebrandgartens gegenüber der Schule steht ein Steinkreuz aus Quarz (1,20 m hoch, 1,10 m breit, 0,15 m stark) auf dem jenseitigen Chausseerande. Ihm gegenüber soll vor dem Chausseebau ein gleiches Kreuz gestanden haben, über dessen Verbleib jedoch keine Auskunft gegeben werden kann. Die Sage erzählt: Es erschossen sich hier im 30 jährigen Kriege 2 schwedische Offiziere. Einer kommt alle Nächte in Gestalt eines schwarzen Pudels wieder, der vorüberhgehende Leute ängstigt und ihnen nachfolgt.
Hellmich - am Zaune des Hildebrandgartens gegenüber der Schule - 120:110:15

Hellmich 1923

7.2010 - Fotografie zaslal pan Witold Komorowski
 
25.9.2016 - JB
   

Køíž è. 2 (OP078) stál naproti køíži è. 1.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Køíž byl znièen koncem 19. století pøi opravì silnice.

Literatura: Woikowsky-Biedau, Kutzer 1909

Woikowsky-Biedau, Kutzer - 10. Nowag. a) An dem Zaune des Hildebrandgartens gegenüber der Schule steht ein Steinkreuz aus Quarz (1,20 m hoch, 1,10 m breit, 0,15 m stark) auf dem jenseitigen Chausseerande. Ihm gegenüber soll vor dem Chausseebau ein gleiches Kreuz gestanden haben, über dessen Verbleib jedoch keine Auskunft gegeben werden kann. Die Sage erzählt: Es erschossen sich hier im 30 jährigen Kriege 2 schwedische Offiziere. Einer kommt alle Nächte in Gestalt eines schwarzen Pudels wieder, der vorüberhgehende Leute ängstigt und ihnen nachfolgt.

Zpìt