Z╣bkowice îl╣skie
(Frankenstein)

Wojewˇdztwo dolnoťl╣skie, powiat Z╣bkowicki.

K°Ý× (WA162) je ulo×en v muzeu Izba Pami╣tek Regionalnych, ul. Krzywa 1.
VřÜka (cm) ŐÝ°ka (cm) TlouÜŁka (cm)
84 111 21
K°Ý× pochßzÝ z obce Koziniec (L÷wenstein), kde stßl na rozcestÝ cest do Gorzejowa a Przedborowa.

7.2008 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Zpýt