Garncarsko
(Marxdorf)

Wojewůdztwo dolnoúlĻskie, powiat wroc≥awski.
Obec leěŪ jihozŠpadnž od Wroc≥awi.

KapliŤka pokutna (KP041) je zazdžnŠ ve zdi mezi domy Ť. 7 a 15, u silnice, asi 600 m severozŠpadnž od mostu.
Vżöka (cm) äŪÝka (cm) TlouöĚka (cm)
206 48 22

Zpžt