Bia│y Kamie˝
(Wei▀stein)

Wojewˇdztwo dolnoťl╣skie, powiat Wa│brzyski.
Obec le×Ý na severozßpadnÝm okraji Wa│brzycha.

K°Ý× (WA217) stßl u dnes ji× neexistujÝcÝ hospody.
VřÜka (cm) ŐÝ°ka (cm) TlouÜŁka (cm)
71 85 31

Literatura - Hellmich 1928 Tab. 8 - 219
                  Steller 1934

Hellmich - an Gasthofe "zum steinernen Kreuz" - 71:85:31
Steller - a XXII. 13. Wei▀stein (H) K

Hellmich 1923

Zpýt