Zebrzydów
(Seiferdau)

Województwo dolnośląskie, powiat świdnicki.
Obec leží severovýchodně od Świdnice.

Kříž č. 1 (WA122) je zazděn ve vnější straně jižní zdi kolem kostela, vlevo od vchodu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
125 59 _

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 160
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - in der nördlichen Kirchhofsmauer, außen - 156:67
Steller - XVII. 36. Seiferdau Krs. Schweidnitz 2K* - M.: Kreuz auf dem Kirchplatz.
Mann - 32. Seifredau zwei Kreuze in der Kirchhofsmauer.

Hellmich 1923

2.8.2008 - JB

Kříž č. 2 (WA123) je zazděn ve vnější straně východní zdi kolem kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
161 72 _

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 159
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - in der östlichen Kirchhofsmauer, außen - 130:60
Steller - XVII. 36. Seiferdau Krs. Schweidnitz 2K* - M.: Kreuz auf dem Kirchplatz.
Mann - 32. Seifredau zwei Kreuze in der Kirchhofsmauer.

Hellmich 1923

2.8.2008 - JB

Zpět