Witoszów Górny
(Ober Bögendorf)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œwidnicki.
Obec leží jihozápadnì od Œwidnice.

Køíž è. 1 (WA118) je zazdìn ve zdi kolem zámku, v západní èásti obce vlevo u silnice do Walbrzycha.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
126 81 23

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 128
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - Säule des Parkzaunes in Ober Bögendorf - 137:79:23
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

Hellmich 1923

1.8.2008 - JB
  

Køíže è. 2 a 3 jsou zazdìny u potoka u domu è. 39.
6.6.2009 - JB
 

Køíž è. 2 (WA119) je zazdìn u potoka.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
125 73 12

Literatura: Hellmich 1923
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - gegenüber der Brauerei in einer Gartenmauer
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

6.6.2009 - JB

Køíž è. 3 (WA120) je zazdìn u potoka.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
133 79 20

Literatura: Hellmich 1923
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

6.6.2009 - JB

Køíž è. 4 (WA191) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
137 79 23

Literatura: Hellmich 1923
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

Zpìt