Witoszów Dolny
(Nieder Bögendorf)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œwidnicki.
Obec leží jihozápadnì od Œwidnice.

Køíže stojí poblíž sebe u silnice procházející obcí.
Mann 1939

1.8.2008 - JB
 

Køíž è. 1 (WA115) je pøi pohledu od silnice první zleva.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
85 75 14

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 125
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - in Pfarrwidmut Bögendorf zwischen km 3 und 4 der Straße - 110:64:13
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

Hellmich 1923

1.8.2008 - JB
   

Køíž è. 2 (WA116) je pøi pohledu od silnice uprostøed.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
80 75 16

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 126
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 96:84:16
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

Hellmich 1923

1.8.2008 - JB
  

Køíž è. 3 (WA117) je pøi pohledu od silnice první zprava.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
94 94 24
Na stranì odvrácené od silnice je rytina meèe.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 127
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 80:93:25
Steller - a XVII. 4. Bögendorf Krs. Schweidnitz 7K* - 7 Kreuze nebeneinander.
Mann - 5. Ober Bögendorf drei Kreuze kurz vor dem Aufgang zur Kirche an der Bachbrücke hinter dem Straßengeländer, km 3,9. Das rechts gelegene Kreuz zeigt ein Schwert. Ein Kreuz steht am Rande des Gutsparkes Ober Bögendorf hinter dem Zaune an der Straße, km 6,0. Drei Kreuze stehen am Fußweg hinter der Brauerei entlang des Bögenwassers. Der Fußweg entspringt beim Eingang zur Ziegelei, etwa km 6,0. Hier sollen drei Menschen im Bögenwasser ertrunken (oder ertränkt worden) sein.

Hellmich 1923

1.8.2008 - JB
  

Zpìt