Wierzbna
(Würben)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œwidnicki.
Obec leží severnì od Œwidnice.

Køíže è. 1 až 5 stojí v bývalém zámeckém parku.
Mann 1939

6.6.2009 - JB

Køíž è. 1 (WA106) je ve skupinì první zprava.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
105 82 18

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 166
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 80:80:18
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
   

Køíž è. 2 (WA107) je ve skupinì druhý zprava.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
130 70 35

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 169
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 132:70:30
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 3 (WA108) je ve skupinì uprostøed.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
167 78 24
Na køíži je rytina kopí.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 168
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 162:80:23
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 4 (WA109) je ve skupinì druhý zleva.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
115 82 25

Literatura: Hellmich - Hellmich 1923 Tab. 6 - 167
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 115:80:27
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 5 (WA110) je ve skupinì první zleva.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
99 73 24

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 170
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 92:73:29
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 6 (WA111) stojí u školy v jižní èásti obce, vpravo u silnice do Œwidnice.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
46 66 20
Na køíži je rytina kuše.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 171
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - am südl. Dorfausgange, rechts vor der neuen katholischen Schule - 93:67:15
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
   

Køíž è. 7 (WA112) stojí na kraji lesa asi 1,5 km severovýchodnì od obce, v místì, kde se rozchází polní cesty do Pankowa a Go³oszyc, u stožáru vysokého napìtí.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
133 80 21
Køíž pùvodnì stável také v parku.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 165
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 110:52:15
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.
Mann - 37. Würben fünf Kreuze stehen in Schloßpark, ein Kreuz vor der katholischen Schule an der Straße, km 5,8; ein Kreuz "an der Ente", einem Feldstück am Walde nach Osten in Richtung Gohlitsch. Sechs Kreuze standen früher an der Kunststraße, wo sie dauernd zu allerlei Unfug Anlaß gaben. Sie wurden deshalb in den Schloßpark gesetzt, um 1890. Der Sage nach sollen die Braut und fünf Hochzeitsgäste vom verschmähten Liebhaber ermordet worden sein, der sich zu der Tat noch einige Spießgesellen zu Hilfe genommen hatte. Etwa in der Gegend des Tatorts steht jetzt das Gasthaus zur Würbenschanze.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
   

Køíž è. 8 (WA190) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
134 76 27

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 6 - 164
                Steller 1934

Hellmich - im Park - 134:76:27
Steller - a XVII. 42. Würben (H) 8K
            - a XV. 19. Würben Krs. Ohlau 7K* - Im Würbener Park sind sieben Kreuze aus der Umgegend gesammelt.

Hellmich 1923

Zpìt