Gruszów
(Birkholz)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œwidnicki.
Obec leží severovýchodnì od Œwidnice.

Køíž (WA052) stojí vlevo u silnice poblíž Stefanowic.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
144 85 17

Literatura - Hellmich 1923 Tab. 5 - 124
                  Mann 1939
                  Steller 1934

Hellmich - an der Gemarkungsgrenze am Wege von Stäubchen nach Birkholz (der "tote Jude") - 142:84:20
Steller - a XVII. 3. Birkholz (H) K
               a XVII. 37. Stäubchen Krs. Schweidnitz K* - M.: In Stäubchen wurde zur Zeit des 30jährigen Krieges auf dem Rückzuge von den Kaiserlichen eine Kriegskasse vergraben. Als Wächter über den Schatz wurde ein Jude bestellt, der sich dort eine Schutzhütte baute. Herumziehende Soldaten, die von dem Schatze hörten, erschlugen den Juden, vermochten aber nichts zu finden. Zur Erinnerung an diese Tat wurde ein Kreuz gesetzt, das heute noch die Bezeichnung "Der tote Jude" trägt.
Mann - 4. Birkholz - ein Kreuz an der Kunststraße nach Staubchen, genannt "Der tote Jude", bei km 4,4 - 75. Am Ort soll im Dreißigjährigen Kriege eine Kriegskasse vergraben worden sein, die ein Jude bewachen sollte. Er baute über der Stelle eine Hütte. Herumziehende Kriegsknechte haben ihn erschlagen, - die Kasse aber nicht gefunden!

Hellmich 1923

2.8.2008 - JB
  

Zpìt