Boles³awice
(Bunzelwitz)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œwidnicki.
Obec leží severnì od Œwidnice.

Køíže stojí u køižovatky v severní èásti obce.
6.6.2009 - JB

Køíž è. 1 (WA041) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
107 69 25
Na køíži je nevýrazná rytina kopí.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 129
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - an der Dorfstraße - 117:60:20
Steller - a XVII. 6. Bunzelwitz Krs. Schweidnitz 3K* - M.: Drei Kreuze, im Dorf an der Straßenkreuzung. Zwei mit eingemeißeltem Schwert, auf einem Kreuz "Striemen" ähnlich einer Harpune. Hellmich erklärt sie als Schleifspuren, um Steinstaub für Sympathiekuren zu gewinnen. Zwischen beiden befindet sich ein Stein, der die Gestalt und die Höhe der Längsachse eines Kreuzes hat. Hellmich folgert aus der Ähnlichkeit dieses Steines mit den Längsbalken, daß der Stein auch ein Kreuz darstellte, dem die Kopf- und Querbalken abgeschlagen wurden. Nach Ansicht Mosts muß dieser Stein eine andere Bedeutung haben, da sich an der Seiten Abbruchstellen der Querbalken nicht entdecken lassen. Auch befindet sich kurz unterhalb des oberen Endes auf allen vier Seiten je ein regelmäßiges vierkantiges Loch, das ungefähr 3 bis 4 cm tief in der Stein hereingestrieben ist. Über den Sinn dieser Vorrichtung vermag Most keine Auskunft zu geben.
Mann - 6. Bunzlewitz drei Kreuze; als solche erkennbar nur zwei, da dem dritten die Seitenarme fehlen. Am Ausgang des Ortes.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 2 (WA042) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
95 60 23
Na køíži je rytina meèe.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 131
                Kutzer 1910
                Mann 1939
                Steller 1934

Kutzer - 2. Bunzelwitz, Kr. Schweidnitz, mit Schwert
Hellmich - daselbst - 105:60:20
Steller - a XVII. 6. Bunzelwitz Krs. Schweidnitz 3K* - M.: Drei Kreuze, im Dorf an der Straßenkreuzung. Zwei mit eingemeißeltem Schwert, auf einem Kreuz "Striemen" ähnlich einer Harpune. Hellmich erklärt sie als Schleifspuren, um Steinstaub für Sympathiekuren zu gewinnen. Zwischen beiden befindet sich ein Stein, der die Gestalt und die Höhe der Längsachse eines Kreuzes hat. Hellmich folgert aus der Ähnlichkeit dieses Steines mit den Längsbalken, daß der Stein auch ein Kreuz darstellte, dem die Kopf- und Querbalken abgeschlagen wurden. Nach Ansicht Mosts muß dieser Stein eine andere Bedeutung haben, da sich an der Seiten Abbruchstellen der Querbalken nicht entdecken lassen. Auch befindet sich kurz unterhalb des oberen Endes auf allen vier Seiten je ein regelmäßiges vierkantiges Loch, das ungefähr 3 bis 4 cm tief in der Stein hereingestrieben ist. Über den Sinn dieser Vorrichtung vermag Most keine Auskunft zu geben.
Mann - 6. Bunzlewitz drei Kreuze; als solche erkennbar nur zwei, da dem dritten die Seitenarme fehlen. Am Ausgang des Ortes.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Køíž è. 3 (WA176) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
66 25 25
Není jisté, zda jde opravdu o pozùstatek køíže.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 130
                Mann 1939
                Steller 1934

Hellmich - daselbst - 70:26:20
Steller - a XVII. 6. Bunzelwitz Krs. Schweidnitz 3K* - M.: Drei Kreuze, im Dorf an der Straßenkreuzung. Zwei mit eingemeißeltem Schwert, auf einem Kreuz "Striemen" ähnlich einer Harpune. Hellmich erklärt sie als Schleifspuren, um Steinstaub für Sympathiekuren zu gewinnen. Zwischen beiden befindet sich ein Stein, der die Gestalt und die Höhe der Längsachse eines Kreuzes hat. Hellmich folgert aus der Ähnlichkeit dieses Steines mit den Längsbalken, daß der Stein auch ein Kreuz darstellte, dem die Kopf- und Querbalken abgeschlagen wurden. Nach Ansicht Mosts muß dieser Stein eine andere Bedeutung haben, da sich an der Seiten Abbruchstellen der Querbalken nicht entdecken lassen. Auch befindet sich kurz unterhalb des oberen Endes auf allen vier Seiten je ein regelmäßiges vierkantiges Loch, das ungefähr 3 bis 4 cm tief in der Stein hereingestrieben ist. Über den Sinn dieser Vorrichtung vermag Most keine Auskunft zu geben.
Mann - 6. Bunzlewitz drei Kreuze; als solche erkennbar nur zwei, da dem dritten die Seitenarme fehlen. Am Ausgang des Ortes.

Hellmich 1923

6.6.2009 - JB
  

Zpìt