Ujazd Górny
(Ober Mois)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat œredzki.
Obec leží jihozápadnì od Œrody Œl¹skej.

Køíž (WR046) je zazdìn v západní èásti zdi høbitova kolem kostela œw. Marcina.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
75 78 27

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 3 - 64
                Steller 1934

Hellmich - in der Kirchhofsmauer - 82:80:20
Steller - a XI. 13. Ober Mois Krs. Neumarkt K* - Das Kreuz ist in die Kirchhofsmauer eingefügt. Urkundlich ist darüber folgendes bekannt: Ein Ortsbewohner hatte den Peter Hoffmann (nach 1400) erschlagen. Der Mörder flüchtete zunächst vor der Blutrache, einigte sich aber mit den Angehörigen des Ermordeten auf eine bestimmte Summe. Der Mörder reichte das Geld über das offne Grab, und die Angehörigen reichten ihm über das Grab die Hand des Toten als Zeichen der Versöhnung. Der Mörder ließ die "tote Hand" ins offne Grab fallen und mußte dann der Kirche dreißig Pfund Wachs opfern und eine Wallfahrt nach Rom und zurück zum Hl. Blute nach Wilsnack unternehmen. Die Reise sollte spätestens in der Marterwoche beginnen. An der Stelle der Tat mußte er das Kreuz setzen lassen.

Hellmich 1923

3.2006 - Fotografie zaslal pan Witold Komorowski
 
7.6.2009 - JB
   

Zpìt