Zbylutów
(Deutmannsdorf)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat lwówecki.
Obec leží severovýchodnì od Lwówka Œl¹ského.

Køíž (JG101) stojí u polní cesty za domem è. p. 60 jižnì od silnice asi 500 m od kostela.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
134 97 32
Na køíži byla pùvodnì rytina meèe, nyní je na nìm vytesána tabulka s nápisem:

Am 2 Juni 1601
wurde hier die
Braut
Mar. Ros. Wetzel
auf sein Wege zu Trauung
mit Jgnatz Gabriel von ihren
ehemalig Breutigam ....
der Taterent

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 12 - 356
                Kutzer 1910
                Steller 1934

Kutzer - 11. Deutmannsdorf, Kr. Löwenberg, auf dem Wege nach Bahnhof Hartliebsdorf, mit armartig gebogenen Stützen und Inschrift, welche 1883 erneuert wurde.
Hellmich - am Weg südlich vom Dorfe und nach Plagwitz - 160:140:20
Steller - XIV. 4. Deutmannsdorf Krs. Löwenberg K* - M.: Der Steinmetz ließ in der vier Winkeln, die durch Quer- und Längsachse gebildet werden, Sektoren stehen, entfernte den inneren Teil jedes Sektors, so daß vier Kreisringe entstanden, die die Achsenkreuzung des Steines kranzartig umgeben. Ein Schwert ist eingemeißelt. Das Kreuz steht am Wege nach Plagwitz und ist aus Sandstein.
Steller - XIV. 13. Hartliebsdorf Krs. Löwenberg K* - Steinkreuz mit armartig gebogenen Stürtzen und voller Inschrift befindet sich auf dem Wege von Deutmannsdorf nach dem Bahnhofe Hartliebsdorf. Die Vorderseite enthält auf einer etwas vertieften, geglätteten Fläche auf weißem Farbgrunde folgende schwarze Inschrift: "Am 2. Juni 1601 wurde die Braut Mar. Ros. Wetzel auf dem Wege zur Trauung mit Ignatz Gabriel von ihrem ehemaligen Bräutigam erstochen. Der Täter entkam." Diese Inschrift ist im Jahre 1883 anstelle der alten ganz unkenntlichen Zeichen auf Grund älterer Überlieferungen (aus der Bunzlauer Chronik von 1813) angebracht worden. Das Kreuz hat also ein Alter von mehr als dreihundert Jahren. (Aus "Der Eulengebirgsfreund", 1. März 1910.)

Kutzer                     Hellmich 1923
 
7.2007 - Fotografie zaslal pan Witold Komorowski
   
10.1961

Zpìt