W¹grodno
(Wangten)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat legnicki.
Obec leží východnì od Legnice.

Køíže jsou zazdìny ve zdi kolem kostela.

Køíž è. 1 (LE072) je zazdìn do zdi u severního vchodu ke kostelu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
85 93 _
Na køíži je rytina kopí.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 11 - 355
                Steller 1934

Hellmich - rechts neben der nördlichen Pforte in der Mauer - 72:84:-
Steller - b XIII. 30. Wangten Krs. Liegnitz 2K* - In die Wangtener Kirchhofsmauer sind zwei Steinkreuze eingemauert, eins beim Mittagtore, das andere beim Mitternachtstore. Schon sehr verwittert, zeigt das erste eine Zeichnung, die wohl eine Armbrust darstellen soll, das andere einen Speer. Dieses letzte Kreuz war in meiner Jugend in seinem Schafte bedeutend länger. Als aber das Klauenflügelsche Erbbegräbnis gebaut wurde, mußte etwa 1/2 m abgeschlagen werden. Das südliche soll früher an einem Feldwege gestanden haben, wie mein sel. Vater von alten Leuten gehört haben will - auf Groß Läßwitz zu. Über das andere ließ sich nichts mehr ermitteln (Nach K. Nordheim: Sagen aus Stadt und Landkreis Liegnitz, Parchwitz 1922).

Hellmich 1923

5.2006 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Køíž è. 2 (LE073) je zazdìn do zdi u jižního vchodu ke kostelu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
108 52 _
Na køíži je rytina kuše.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 11 - 354
                Steller 1934

Hellmich - links vom südlichen Friedhofseingange in der Mauer - 93:88:-
Steller - b XIII. 30. Wangten Krs. Liegnitz 2K* - In die Wangtener Kirchhofsmauer sind zwei Steinkreuze eingemauert, eins beim Mittagtore, das andere beim Mitternachtstore. Schon sehr verwittert, zeigt das erste eine Zeichnung, die wohl eine Armbrust darstellen soll, das andere einen Speer. Dieses letzte Kreuz war in meiner Jugend in seinem Schafte bedeutend länger. Als aber das Klauenflügelsche Erbbegräbnis gebaut wurde, mußte etwa 1/2 m abgeschlagen werden. Das südliche soll früher an einem Feldwege gestanden haben, wie mein sel. Vater von alten Leuten gehört haben will - auf Groß Läßwitz zu. Über das andere ließ sich nichts mehr ermitteln (Nach K. Nordheim: Sagen aus Stadt und Landkreis Liegnitz, Parchwitz 1922).

Hellmich 1923

5.2006 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Zpìt