Krzepw
(Schrepau)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat Gogowski.
st Gogwa lec na jeho jihovchodnm okraji.

K (LE005) stoj u zdi v ulici Osadnikow.
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
63 49 25

5.2006 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Zpt