Wilkw Wielki
(Gro Wilkau)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat Dzieroniwski.
Obec le vchodn od Dzieroniwa.

Ke se nachzej u vnitn strany severn sti zdi kolem kostela.

2.2008 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

K .1 (WA016) je zazdn do zdi kolem kostela.
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
93 63 _
Na ki je relif ke.

2.2008 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

K .2 (WA017) stoj vedle ke . 1 ped zd kolem kostela.
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
85 48 18
Na ki je relif ke.

2.2008 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Zpt