Niemcza
(Nimptsch)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat Dzier¿oniówski.
Obec leží východnì od Dzier¿oniówa.

Køíž (WA010) stojí pøed plotem školy v ulici Boles³awa Chrobrego.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
98 120 21
Na køíži je vyryta sekera.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 4 - 94
                Steller 1934

Hellmich - vor der Stadt, an der Frankensteiner Straße - 115:120:22
Steller - XIII. 10. Nimptsch K* - Großer, 17.7.1929, V.A.: Am Südausgange des Städtchens Nimptsch steht am Westrande der Chaussee ein Steinkreuz, auf dem eine Axt noch schwach erkennbar ist. Der Stein wurde zum Andenken an die Mordtat eines Zimmergesellen errichtet, der den Meister erschlug, weil dieser die Ehre seiner Braut antastete. Näheres in Illig: "Das Nimptscher Land im Blütenkranz der Sage", Seite 3; oder bei K.M.S., Seite 129.

Hellmich 1923

2.2008, 6.2009 - Fotografie zaslal pan Witold Komorowski
 

Zpìt