Ksi╣┐nica
(Pfaffendorf)

Wojewˇdztwo dolnoťl╣skie, powiat Dzier┐oniˇwski.
Obec le×Ý severný od Dzier┐oniˇwa.

K°Ý× (WA006) stojÝ v poli za silniŔnÝm p°Ýkopem vpravo u silnice do Kie│czyna.
VřÜka (cm) ŐÝ°ka (cm) TlouÜŁka (cm)
116 74 20

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 5 - 122
                Kutzer 1910
                P°ikryl 1933, str. 88

Kutzer - 14. Pfaffendorf, Kr. Reichenbach
Hellmich - 104:80:15

Kutzer 1910             Hellmich 1923        P°ikryl 1933
  
2.8.2008 - JB
   

Zpýt