Kamionki
(Steinkunzendorf)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat Dzieroniwski.
Obec le jihozpadn od Dzieroniwa.

K (WA004) je zazdn ve zdi kolem kostela, vlevo od vchodu.
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
146 76 7
Na ki je rytina noe.

Literatura: Steller 1934

Steller - a XVI. 22. Steinkunzendorf Krs. Reichenbach K* - Das Kreuz steht links vom Kirchhofseingange.

1.8.2008 - JB
   

Zpt