Jasenná

Obec leží jihozápadně od Náchoda.

Kámen (0199) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
150 25 25
Jedná se o historický mezník na rozhraní smiřického a opočenského panství.
Na kameni je vyryta Hvězdice - znak Šternberků, a letopočet 1701.

Zpět