Rozsíčka

Obec leží severozápadně od Blanska.
Jedná se pravděpodobně o tzv. "saské kameny", které připomínají vpád Sasů na Moravu v roce 1742.

Kámen č. 1 (/) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
95 60 25

29.5.2005 - JB

Kámen č. 2 (/) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
135 44 12

29.5.2005 - JB

Zpět