Hřebeny

Obec leží severozápadně od Sokolova.

Pamětní sloup (/0125) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
230 _ _
Sloup byl postaven na památku utonutí dvacetileté Markéty Frietzové z Lomnice 6.5.1709.
Původně stával na levém břehu u ústí potůčku.

22.9.2002-FS
  

Zpět