Pirna

Sachsen / Landkreis Sächsische Schweiz

Obec leží jihovýchodnì od Drážïan.

Køíž è. 1 (GSN354) stojí v ulici Zehistaener Strasse naproti domu è. p. 36, vlevo u silnice ve smìru na Zehistu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
138 108 26
Uprostøed køíže je vytesán malý køížek.

Literatura: Kuhfahl 1928 - 194
                Kuhfahl 1936 - 207

16.10.2004 - JB
  

Køíž è. 2 (GSN355) stojí v ulici Dipoldiswalde Strasse pøed domem è. p. 35, vpravo u silnice ve smìru z Pirny.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
68 51 28

Literatura: Kuhfahl 1936 - 210

16.10.2004 - JB
   

Køíž è. 3 (GSN356) stojí vpravo u silnice do Königsteinu naproti sídlišti.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
119 89 34

Literatura: Wilhelm - EZ 1906 - 5
                Kuhfahl 1928 - 155
                Kuhfahl 1936 - 212

Wilhelm - EZ 1906 - 5. Pirna, beim Vorwerk Mannewitz, an der dahin führenden Straße. Wir finden diese Form auch in Böhmen öfter wiederkehrend, z. B. Königswald, Settenz, Tsausch, Wurzmes.

Wilhelm 1906

16.10.2004 - JB
   

Køíž è. 4 (GSN357) stojí jihovýchodnì od centra v tzv. Kreuzgarten.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
141 80 30
Novodobá replika køíže na pùvodní spodní èásti.

Literatura: Kuhfahl 1928 - 193
                Kuhfahl 1936 - 206

Wiechel - Pirna, am Fussweg nach Kriebschwitz fünf Kreuze, 1820 beseitigt; am Kreuzgarten ein Kreuz mit eingemeiseltem Kreuz. (B)

9.5.2017 - FS
     

Køížový kámen è. 5 (GSN466) je umístìn v muzeu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
99 44 22 _ _
Kámen pochází z obce Struppen.
Na kameni je v orámování reliéf køíže na žerdi.

Literatura: Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 83

Køíž è. 6 (GSN548) stál západnì u silnice do obce Krietzschwitz (skupina, 4-5 køížù).
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
_ _ _ _ _

Literatura: F. L. Bösigk - Ueber Mordkreuze, Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, 10. Heft, Dresden 1857
                www.suehnekreuz.de
                Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 71

Bösigk - Von den am Fuße des Hausberges gelegenen letzten Häusern der Stadt Pirna führt in südöstlicher Richtung ein ziemlich steil aufsteigender Fußweg nach der von Pirna nach dem Dorfe Krietzschwitz führenden Straße. Da wo dieser Fußeg in die gadachte Straße ausläuft, befanden sich bis zur Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts vier oder fünf steinerne, in kleinen Entfernungen von einander stehende, mehr oder minder eingesunkene Kreuze ... Als diese Straße neu angelegt wurde, sind sie dadurch beseitigt worden.
www.suehnekreuz.de - Westlich an der Straße nach Krietzschwitz, 100m nördlich der nördlichen Zufahrt zum Vorwerk Mannewitz.

Køíž è. 7 (GSN549) stál západnì u silnice do obce Krietzschwitz (skupina, 4-5 køížù).
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
_ _ _ _ _

Literatura: F. L. Bösigk - Ueber Mordkreuze, Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, 10. Heft, Dresden 1857
                www.suehnekreuz.de
                Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 71

Bösigk - Von den am Fuße des Hausberges gelegenen letzten Häusern der Stadt Pirna führt in südöstlicher Richtung ein ziemlich steil aufsteigender Fußweg nach der von Pirna nach dem Dorfe Krietzschwitz führenden Straße. Da wo dieser Fußeg in die gadachte Straße ausläuft, befanden sich bis zur Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts vier oder fünf steinerne, in kleinen Entfernungen von einander stehende, mehr oder minder eingesunkene Kreuze ... Als diese Straße neu angelegt wurde, sind sie dadurch beseitigt worden.
www.suehnekreuz.de - Westlich an der Straße nach Krietzschwitz, 100m nördlich der nördlichen Zufahrt zum Vorwerk Mannewitz.

Køíž è. 8 (GSN550) stál západnì u silnice do obce Krietzschwitz (skupina, 4-5 køížù).
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
_ _ _ _ _

Literatura: F. L. Bösigk - Ueber Mordkreuze, Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, 10. Heft, Dresden 1857
                www.suehnekreuz.de
                Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 71

Bösigk - Von den am Fuße des Hausberges gelegenen letzten Häusern der Stadt Pirna führt in südöstlicher Richtung ein ziemlich steil aufsteigender Fußweg nach der von Pirna nach dem Dorfe Krietzschwitz führenden Straße. Da wo dieser Fußeg in die gadachte Straße ausläuft, befanden sich bis zur Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts vier oder fünf steinerne, in kleinen Entfernungen von einander stehende, mehr oder minder eingesunkene Kreuze ... Als diese Straße neu angelegt wurde, sind sie dadurch beseitigt worden.
www.suehnekreuz.de - Westlich an der Straße nach Krietzschwitz, 100m nördlich der nördlichen Zufahrt zum Vorwerk Mannewitz.

Køíž è. 9 (GSN551) stál západnì u silnice do obce Krietzschwitz (skupina, 4-5 køížù).
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
_ _ _ _ _

Literatura: F. L. Bösigk - Ueber Mordkreuze, Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, 10. Heft, Dresden 1857
                www.suehnekreuz.de
                Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 71

Bösigk - Von den am Fuße des Hausberges gelegenen letzten Häusern der Stadt Pirna führt in südöstlicher Richtung ein ziemlich steil aufsteigender Fußweg nach der von Pirna nach dem Dorfe Krietzschwitz führenden Straße. Da wo dieser Fußeg in die gadachte Straße ausläuft, befanden sich bis zur Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts vier oder fünf steinerne, in kleinen Entfernungen von einander stehende, mehr oder minder eingesunkene Kreuze ... Als diese Straße neu angelegt wurde, sind sie dadurch beseitigt worden.
www.suehnekreuz.de - Westlich an der Straße nach Krietzschwitz, 100m nördlich der nördlichen Zufahrt zum Vorwerk Mannewitz.

Køíž è. 10 (GSN552) stál západnì u silnice do obce Krietzschwitz (skupina, 4-5 køížù).
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm) Zemìpisné souøadnice
_ _ _ _ _

Literatura: F. L. Bösigk - Ueber Mordkreuze, Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, 10. Heft, Dresden 1857
                www.suehnekreuz.de
                Torke - Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz, Pirna 1990 - 71

Bösigk - Von den am Fuße des Hausberges gelegenen letzten Häusern der Stadt Pirna führt in südöstlicher Richtung ein ziemlich steil aufsteigender Fußweg nach der von Pirna nach dem Dorfe Krietzschwitz führenden Straße. Da wo dieser Fußeg in die gadachte Straße ausläuft, befanden sich bis zur Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts vier oder fünf steinerne, in kleinen Entfernungen von einander stehende, mehr oder minder eingesunkene Kreuze ... Als diese Straße neu angelegt wurde, sind sie dadurch beseitigt worden.
www.suehnekreuz.de - Westlich an der Straße nach Krietzschwitz, 100m nördlich der nördlichen Zufahrt zum Vorwerk Mannewitz.

Zpìt