Bärnau

Bayern / Oberpfalz / Landkreis Tirschenreuth.

Obec leží jihovýchodnì od Tirschenreuthu.

Køíž è. 1 (GBY0235) je zazdìn ve vnìjší stranì zdi kolem høbitova, ze strany ulice Philip-Mühlmayer-Straße.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
48 53 _

Literatura: Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, TIR 3

22.7.2012 - JB
 

Køíž è. 2 (GBY0358) stál u cesty do Èech.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Na køíži byla podkova.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, XIV. Bezirksamt Tirschenreuth, München 1908
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, TIR 4

Die Kunstdenkmäler - Über ein STEINKREUZ mit Hufeisen am Weg nach Böhmen vgl. Schönwerth II, 255. ...Beide konnten nicht mehr erfragt werden.

Køíž è. 3 (GBY0359) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, XIV. Bezirksamt Tirschenreuth, München 1908
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, TIR 5

Die Kunstdenkmäler - Über ein weiteres großes STEINKREUZ an der Stadtmauer vgl. ebenda. Beide konnten nicht mehr erfragt werden.

Zpìt