Dieterskirchen

Bayern / Oberpfalz / Landkreis Schwandorf.

Obec leží severovýchodnì od Schwandorfu.

Køíž è. 1 (GBY0186) stojí u staré cesty do Bachu asi 300 m jihozápadnì od køíže è. 2.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
51 61 27
Na køíži je reliéf tkalcovského èlunku a písmena IM.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, II. Bez.-A. Neunburg v. W., München 1906
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, SAD 4

Die Kunstdenkmäler - Am gleichen Wege, 1/2 km von Dieterskirchen entfernt, nach Mitteilung des Ortspfarrers ein zweites STEINKREUZ, worauf die Buchstaben IM und ein Weberschiffchen. (Fig. 5.) H. ca. 0,50 m.

Die Kunstdenkmäler

21.7.2012 - JB
   

Køíž è. 2 (GBY0187) stojí u staré cesty do Bachu asi 100 m za posledním domem.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
54 58 21
Na køíži je reliéf gotické boty.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, II. Bez.-A. Neunburg v. W., München 1906
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, SAD 5

Die Kunstdenkmäler - STEINKREUZ. Am Weg nach Bach außerhalb des Ortes Dieterskirchen. Darauf in Relief ein spätgotischer Shuh. (Fig. 4.) Fast bis zum Querbalken in den Boden eingesunken. Granit. 15. Jahrhundert. Von den zahlreichen ähnlichen Kreuzen ist dieses durch die Abbildung des spätgotischen Shuhes besonders interessant. Bezeichnet als Sühnekreuz wohl die Stelle, wo ein Schuster erschlagen wurde (oder verglückte).

Die Kunstdenkmäler

21.7.2012 - JB
   

Zpìt