Neustadt an der Waldnaab

Køíž è. 1 (GBY0123) je zazdìn ve vnìjší stranì severozápadní èásti zdi kolem høbitova v ulici Knorrstraße.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
60 50 _
Na køíži je rytina radlice.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, IX. Bez.-A. Neustadt A. W., München 1907
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, NEW 50

Die Kunstdenkmäler - In der Friedhofmauer GRANITSTEINKREUZ mit Pflugschar.

19.7.2012 - JB
  

Køíž è. 2 (GBY0124) stojí v ulici Floßer Straße na východním okraji mìsta.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
70 79 27

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, IX. Bez.-A. Neustadt A. W., München 1907
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, NEW 51

Die Kunstdenkmäler - An der Straße nach Floß STEINKREUZ. (SCHÖNWERTH II, 254.)

19.7.2012 - JB
   

Zpìt