Hiltersried

Bayern / Oberpfalz / Landkreis Cham.

Obec leží severozápadnì od Chamu.

Køíž è. 1 (GBY0019) stojí asi 400 m od obce vpravo u silnice do obce Schönthal.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
72 83 26
Hussitenkreuz.
Na køíži je vysekána mìlká nika.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, III. Bez.-A. Waldmünchen., München 1906
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, CHA 11

Die Kunstdenkmäler - An der Verbindungsstraße Schönthal-Hiltersfried mit Inschrift: 1725 AST.

21.7.2012 - JB
    

Køíž è. 2 (GBY0303) stál u cesty do Tiefenbachu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Hussitenkreuz.

Literatura: Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern - Oberpfalz und Regensburg, III. Bez.-A. Waldmünchen., München 1906
                Schmeissner - Steinkreuze in der Oberpfalz, 1977, CHA 12

Die Kunstdenkmäler - Am Wege von Hiltersfried nach Tiefenbach, auf dem sog. Husitenbirl.

Zpìt