Družec

Obec leží jihozápadně od Kladna.

Kámen (344) stojí opřen o hřbitovní zeď u kostela v obci.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
180 56 33
Menhir se nazývá Zkamenělec. Podle pověsti se zde pohádali dva bratři a jeden z nich druhého zaklel do kamene. Výčitkami pronásledovaný viník chtěl kámen pochovat, ale kněz to nedovolil, pouze svolil kámen postavit do kouta hřbitova. Nejprve nad ním stála stříška proti nepohodě, ale časem se rozpadla.
Podle jiné verze je menhir zkamenělým pasákem, který v době, kdy se v kostele zpívaly pašije, hnal kolem stádo ovcí a posměšně práskal bičem.
Kdysi prý bývala na kameni dřevěná deska s trojjazyčným nápisem: "Falešně přísahající člověk zde v kámen obrácen".
O menhiru se říkalo, že se ho každý bojí a každý se mu vyhýbá.
Je o něm zmínka v anonymním církevním spisu "Via Sancta Praga Vetero - Boleslavium", kde je druhým nejstarším vyobrazením menhiru u nás.
9.4.2002-JB
 

Zpět