Hluboké Mašůvky

Obec leží severně od Znojma při silnici č. 361.

Křížový kámen (0650) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
86 62 16
Na kameni je reliéf kříže a dřevcové zbraně.

Literatura: F. Vildomec - Od Horácka k Podyjí - Vlastivědný sborník Západní Moravy, Ročník XI.. číslo 2 a 3, 1934

Vildomec 1934

Fotografii zaslal pan Miroslav Dvořák

15.7.2002 - JB
  

Zpět