Hvozdná

Obec leží severovýchodně od Zlína při silnici č. 491.

Kříž (0864) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
78 122 26
Kříž původně stával při cestě na Osmeku.

Literatura: Franz - 58
                Přikryl 1907 - str. 106, obr. 50
                Přikryl 1933 - str. 45

Přikryl 1907 - Ve Hvozdné, 3 km. vzdálené, postaven u horního konce dědiny kamenný kříž na trávníku při cestě (obraz č. 50.), kde sv. Věrověstové kázali. Místo se jmenuje na Osmeku. Nedávno tu postavena hospoda, kříž pak postaven u plotu. Majitel hostince Frant. Dědák slíbil, že ho zasadí v kapličce u plotu při silnici. Je 1.3 m. vysoký, v ramenech 98 cm široký, z jemného pískovce tvrdého vykřesán. Vrch je utlučen od vozových náprav. Všecek jsa zabořen, málo na trávníku vyčníval u cesty. ... Vedle kříže na Osmeku putovali zástupy zbožného lidu slovenského z Uher buď halenkovským, lysským, nebo vlárským průsmykem do Štípy. Staříček Rúpa šestadevadesátiletý vypravoval, že u toho kříže, který pochází od sv. Cyrilla a Methoda, býval kostel obklopen hřbitovem. Vše zmizelo, jen kříž zůstal na památku, aby obnovoval od pokolení k pokolení vzpomínky na sv. Věrověsty.
Přikryl 1933 - Ve Hvozdné na Osmeku při vesnici stál kamenný kříž z jemného pískovce vytesaný. Byl celý do země zabořen a povozy byl mu uražen vrch, nyní postaven před kapličkou. U kříže tohoto zastavovali se poutníci přicházející za Slovenska průsmykem Lysským nebo Vlárským do Štípy a obnovovali od pokolení na pokolení vzpomínky na sv. Věrověsty.

Franz 1899                        Přikryl 1907
 
Fotografii zaslal pan Miroslav Záveský

7.8.2005 - JB
   

Zpět