Vítochov

Obec leží východně od Žďáru nad Sázavou, severně od Bystřice nad Perštejnem.

Kameny se nachází v kostele.

Literatura: J. Ev. Nečas - Pernštýn a poříčí Svratky z Tišnova ku pramenům, 1903, str. 88-90
                Fr. Přikryl 1905
                Josef Votava - Vítochov, Vír a okolí, 1912
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 67

J. F. Svoboda - Nejstarší z nich jsou při kostelích v Mostištích [VM] jeden, ve Vítochově [B] pět a ve Střížově [Tř] tři 2. Jen u jednoho ve Vítochově, který tvoří svrchní desku starého kamenného oltáře, je asi původní určení zachováno.Ostatní jsou nyní ve dlažbě a můžeme se jen domnívati, že označovaly původně místo pohřbu nějaké význačnější osobnosti (snad duchovního). Kladou se povšechně do 13. stol., tedy do počátků historického osídlení tohoto kraje. Pravděpodobnější bylo by na Horácku jistě století následující; naprosto ovšem je vyloučena časná doba cyrilo-metodějská, protože kraj tento tehdy osídlen nebyl.
2 - Vítochovské popsány: ve VB str. 245/6; ve spisku J. Nečasa, Pernštýn a poříčí Svratky (1903) str. 88-90, kde je všech 5 vyobrazeno; ve spisku dra Přikryla díl I.; ve spisku Jos. Votavy, Vítochov-Vír (1912) a j. Co je o nich napsáno, jsou ovšem pouhé domněnky ničím neodůvodněné. Věcně se o všech zmiňuje V. Houdek, který je klade do 13. stol.

Kámen č. 1 (2057) je zazděn za křtitelnicí.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
140 81 10
Na kameni je rytina kříže s kruhem na horním rameni.

Literatura: Přikryl 1905 - str. 44
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 67

Přikryl - Největší podiv budí oltář z kamene, velké krychle - nyní zabedněn v dřevěném oltáři. Délka je 1.39 m, šířka 83 cm, výška 90 cm. Na ploše oltářní je plochý kámen pleskatý, nespracovaný, jen stěny urovnány. Na tomto kamenu opět týmž neumělým způsobem, jako na ostatních náhrobních kamenech, je vykřesán velký kříž s okruhem v horní částo. Na boční straně ve stěně, jakož i na zadní straně jsou malé čtyřhranné výklenky, kamž bohoslužebné nádoby stavěny.
J. F. Svoboda - Jen u jednoho ve Vítochově, který tvoří svrchní desku starého kamenného oltáře, je asi původní určení zachováno.

Přikryl 1905

Kámen č. 2 (2058) je zazděn na pravé straně kněžiště.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
154 55 12
Na kameni je čárový kříž v kruhu.

Literatura: Přikryl 1905 - str. 43

Přikryl - Na prahu vchodu do lodi jest zde položena kamenná deska s vykřesaným kolem téhož tvaru jak na "starém mýtě" na "Bunči".

Přikryl 1905

Kámen č. 3 (2059) je zasazen v podlaze.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
164 67 _
Na kameni je vyryt latinský kříž.

Kámen č. 4 (2060) je postaven u vnitřní zdi kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
79 87 15
Na kameni jsou vyryty dva křížky.

Literatura: Přikryl 1905 - str. 42

Přikryl - V dlažbě lodi chrámové jsou totiž tři kameny s vytesanými kříži, téže techniky, jako na kamenných příkrovech velehradských.

Přikryl 1905

Kámen č. 5 (2061) je přizděn k vnitřní zdi za postranním vchodem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
67 35 13
Na kameni je vyryt čárový kříž.

Kámen č. 6 (2062) je zasazen ve vnitřní zdi za vedlejším vchodem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
82 57 10
Na kameni je vyryt křížek.

Literatura: Přikryl 1905 - str. 42

Přikryl - V dlažbě lodi chrámové jsou totiž tři kameny s vytesanými kříži, téže techniky, jako na kamenných příkrovech velehradských.

Přikryl 1905

4.7.2013 - Fotografii zaslal pan Lubomír Berka

Kámen č. 7 (2063) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
110 61 12
Na kameni jsou vyryty dva křížky.

Literatura: Přikryl 1905 - str. 42

Přikryl - V dlažbě lodi chrámové jsou totiž tři kameny s vytesanými kříži, téže techniky, jako na kamenných příkrovech velehradských.

Přikryl 1905

4.7.2013 - Fotografii zaslal pan Lubomír Berka

Zpět