Vídeň

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, severně od Velkého Meziříčí.

Kámen (2416) byl zazděn do domu č. 13.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Vlastivěda moravská, Vel.-Meziříčský okres., Musejní spolek v Brně, 1907, str. 455
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 79

Vlastivěda moravská - V lesní trati "Pařezině" býval kámen, jenž pokrýval ostatky padlých Švédů; kámen potajmu odstraněn majitelem č. 13 a zazděn do stavení jeho..
J. F. Svoboda - Pozn. 30 - Podle zprávy ve VVM str. 455 býval prý také u Vídně v lesní trati „Pařezině" takový kámen, který prý kryl ostatky padlých Svédů, ale byl prý zazděn ve stavení č. 13

Zpět