Velká Losenice

Obec leží západně od Žďáru nad Sázavou.

Kámen č. 1 (1469) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
120 82 34
Na kameni je vyryt obrys latinského kříže, vlevo dole je šavle.
Původně stával nedaleko. Přemístěn byl při stavbě silnice.
Kámen byl zhotoven pro pomník švédského důstojníka, který byl oloupen o vojenskou pokladnu a zavražděn.
Při přemisťování se pod kamenem našla šavle, která je dnes v muzeu v Polné.

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník XXIII. Politický okres chotěbořský (1906)
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

Soupis památek - str. 62 - Velká Losenice. Ve vsi do země zapadlý žulový MEZNÍK (?), 1.60 m vys., 0.80 m šir., s vytesaným křížem. XVII. stol. (?)
J. F. Svoboda - Jiný žulový kámen 134 cm nad zemí a 83 cm široký stojí v dolejší části pomezní obce Vel. Losenice při okresní silnici. Je na něm vytesán 5 cm šir. obrys kříže a po jeho pravé straně šavle; byl sem přenesen při stavbě silnice 57.
Pozn. 57 - Říkalo se mu „švejdský kámen"; byl prý tu pochován padlý vojenský pán. Žďárský obzor roč. I., str. 61. S XXIII. Zdeněk Wirth, Politický okres chotěbořský (1906) na str. 62: „Ve vsi do země zapadlý žulový mezník(?), 1.60 m vys., 0.80 m šir., s vytesaným křížem. XVII. stol.(?)".

14.5.2006 - JB
   

Kámen č. 2 (2121) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
156 77 16
Na kameni je reliéf latinského kříže.
Pravděpodobně se jedná o náhrobník.

14.5.2006 - JB
 

Kámen č. 3 (2122) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
117 52 9
Pravděpodobně se jedná o náhrobník.
Na kameni je reliéf latinského kříže, pod kterým je lebka s hnáty.

14.5.2006 - JB
   

Zpět