Věcov

Obec leží severovýchodně od Žďáru nad Sázavou při silnici č. 360.

Kámen č. 1 (1471) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 49 ?
Na kameni je reliéf kříže a bojové sekery. Na kameni je nápis "LETHA 1621 W PATEK PRED BOZYM NAROZENIM WACLAW RYCNOWSKY Z LAUNIOWICZ NEKDY AURZEDNIK PANA GIMRAMOWSKEHO NA TOMTO MISTIE OD POLAKUW UKRUTNIE ZAMORDOWAN GEST PA BU GEHO DUSSI RACZ K SWATE SLAWIE PRZIGAT AMEN".

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68

J. F. Svoboda - 1621: nyní ve zdi kolny bývalé rychty ve Věcově [NM] vsazen je kámen obr. 11; je 75 cm vys. a 50 cm šir., má reliefní kříž, pod jehož levým ramenem je jakási ,valaška" (asi smrtící zbraň) a přes celý je nápis: Létha 1621 w pátek před, Bozym Narozením Wáclaw, Rychnowský z Launiowicz, někdy(?) aurzedník, Pána Gimramowské[h]o na to[m]to místie od Polákůw ukrutnie, zamordowán gest. Pá[n] Bůh, račz ge[h]o dussi k swé swaté slá, wie przigati. Amen.11
Pozn. 11 - Kde kámen původně stál není zjištěno. Do zdi kolny zasazen byl teprve asi před 20 lety, ale v rychtě se nacházel již před r. 1856, kdy byly vydány Dějiny Nového Města od dra Jos. Kopřivy, v nichž je na str. 71 popsán. Je to asi jeden z domnělých římských kamenů v Mollově sbírce v Brně, popsaných v ČMMZ roč. XV. str. 149.

J. F. Svoboda - Ve Věcově v rychtě (NM, 1932 J. Štursa)

6.7.2001 - FS
 

Kámen č. 2 ( ) by měl být pod jedním stavením poblíž rychty.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Zpět