Stránecká Zhoř

Obec leží jižně od Žďáru nad Sázavou při silnici č. 602.

Křížový kámen (1880) stojí u kaple v obci.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 60 20

Na kameni je reliéf latinského kříže, letopočet 1707, a několik písmen.
Dříve stával na parcele 176/9, trať Horní louky u Melounova lesa, u malého jezu na levé straně potoka přivádějícího vodu na Melounův Mlýn.
Podle lidové tradice kámen připomínal událost, při níž pobíhajícím psem splašený a rozzuřený býk ušlapal pasáka.
Kámen byl dlouhou dobu považován za zničený.
Nalezen byl v roce 2016 na Pelhřimovsku.
V červnu 2017 byl kámen instalován na současné místo.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70

J. F. Svoboda - 1707: na pastvisku "V březí" za mlýnem u Stránecké Zhoře [VM] stojí žulový kámen nepravidelných tvarů asi 70 cm nad zemí o největší šířce asi 63 cm a tlouštce 12 cm, s menším křížem v reliéfu, vročením 1707 a nápisem, z něhož jsou již jen některá písmena (vzl. G) patrna.18
Pozn. 18 - Byl prý tu rozzuřeným býkem ušlapán a pochován pasák; jiní tvrdí, že z nápisu bylo lze dříve přečísti slovo „gemordet". Snad se najde o tom nějaká zmínka ve spisech Frant. Stránecké, protože kámen je nedaleko zámečku, kde ona prožila své mládi. V úmrtní matrice netínské jsem našel zápis dne 5. května 1707: Gregorius pastor Zhořensis, který by mohl míti s památkou souvislost. Asi před 12 lety válel se kámen vyvrácený na pastvisku a zasadil jsem jej do země na tom místě; snad to není ani místo původní.

Fotografie pochází z publikace Stránecká Zhoř včera a dnes

21.7.2017 - Fotografie zaslal pan Pavel Izdný
    

Zpět