Osové

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, jižně od Velkého Meziříčí.

Kámen č. 1 (2423) stál u obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Vlastivěda moravská, Vel.-Meziříčský okres., Musejní spolek v Brně, 1907, str. 345
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

Vlastivěda moravská - Blíže vsi jest starý kamenný kříž (obr. 84).
J. F. Svoboda - ...; u polní cesty poblíž Osového27; ...
Pozn. 27 - Osovský je vyobrazen ve VVM str. 347; nyní je již hodně sešlý.

Vlastivěda moravská 1907

Kříž č. 2 (2553) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Fotografie zaslal pan Jiří Synek
 

Zpět