Oslavice

Obec leží jižně od Žďáru nad Sázavou, jihozápadně od Velkého Meziříčí.

Křížový kámen (0705) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 68 30
Z obou stran kamene je reliéf kříže.
Původně stával na místě, kde v bažině utonul voják i s koněm.

Literatura: Vlastivěda moravská, Vel.-Meziříčský okres., Musejní spolek v Brně, 1907, str. 337
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

Vlastivěda Moravská - Na obec. louce "Obůrce" jest starý kámen s vytesaným křížem po obou stranách. Jest prý pod ním pochován voják, jenž v bahnisku několik kroků níže se utopil i s koněm.
J. F. Svoboda - ... u Vel. Oslavice na obecní louce Obůrce kámen s vytesaným křížem po obou stranách (obr. 4); ...
Pozn. 27 - Pod oslavickým je prý pochován voják, který v bahnisku poněkud níže se utopil i s koněm [VVM str. 337].

J. F. Svoboda - U Vel. Oslavice (VM, 1932 Th. Svoboda)

27.5.2005 - JB
  
13.6.2014 - JB
    

Zpět