Nové Město na Moravě

Obec leží východně od Žďáru nad Sázavou.

Kříž č. 1 (6270) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
107 34 15
Kříž byl postaven na památku rodiny, která zemřela na mor.

13.5.2006 - JB
    

Kříž č. 2 (6271) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 58 14
Jedná se o pomník četníka Hynka Hájka z roku 1945.

13.5.2006 - JB
  

Kříž č. 3 (2338) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 39 15

13.5.2006 - JB
    

Křížový kámen č. 4 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jednalo se náhrobek Jana Borovičky ze 17. století.
Kámen byl poškozen povětrnostními vlivy

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 78

J. F. Svoboda - Pozn. 14 - Na hřbitově byl podobný kámen z téhož roku s nápisem; Léta Páně 1645 dne 29. aprile Václav syn slovutného muže p. Jana Borovičky, měšťana novoměstského, nenadáli od lidu švédského nevinně zastřelen, tak život svůj dokonal, majíc 19 let věku svého, zde odpočívá. Bůh rač duši jeho milostiv býti.

Kámen č. 5 (2422) stál u Horního Dvora.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 54 _
Kámen byl vyorán v roce 1827. V roce 1935 byl puklý uložen v Horáckém muzeu.
Při rekonstrukci muzea v roce 1998 byl vyhozen.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70
                 J. Fiala. J. F. Svoboda - Novoměstský listinář I., Nové Město na Moravě, 1937

J. F. Svoboda - 1645: v mezi na poli u horního dvora nad Novým Městem zasazen byl ještě před 20 lety kámen (vápenec) s vročením 1645 a nápisem již těžko čitelným. Podle záznamu děkana Leop. Pausy vyorán byl tam v poli r. 1827 a nápis zněl: Léta Páně 1645 v pátek před sv. Václavem poctívej a dobře zachovalej mládenec, stáří ve 22 letech, syn p. Pitky, bejvalý toho času rychtář Nového Města, poslušně a věrně příkladem pro obhájení chudých lidi na poli i na cestě od rabování na tomto místě zastřelen a na krchově tělo jeho v městě řádně a počestně pochován jest. Pán Bůh rač milostiv býti a nebeskou slávu dáti: amen.14
Pozn. 14 - Je to asi skutečný „švédský kámen", protože v té době skupiny švédských vojáků přepadaly město a okolí. Nyní prý jsou z něho již jen zbytky. Na hřbitově byl podobný kámen z téhož roku s nápisem; Léta Páně 1645 dne 29. aprile Václav syn slovutného muže p. Jana Borovičky, měšťana novoměstského, nenadáli od lidu švédského nevinně zastřelen, tak život svůj dokonal, majíc 19 let věku svého, zde odpočívá. Bůh rač duši jeho milostiv býti.

Novoměstský listinář 1937

Zpět