Mostiště

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, severně od Velkého Meziříčí.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 67, 72

J. F. Svoboda:
- str. 67 - Nejstarší z nich jsou při kostelích v Mostištích [VM] jeden 1 (obr. 5), ve Vítochově [B] pět a ve Střížově [Tř] tři.
Pozn. 1 - Prof. Jos. Škoda zobrazil jej přesně když byl ještě dosti zachovalý a reprodukoval obrázek v Kalendáři pro okres velkomeziříčský na rok 1891 a v Katalogu všeob. krajské výstavy ve Vel. Meziříčí roku 1893; kámen tvoří práh při vstupu do kostelíčka a je již značně poškozen.
-str. 72 - Podobných je na VM několik: v Mostištich při obou východech z obce, při cestě k Lavičkám u cihelen a na cestě k Olší (obr. 9) v levém silničním přIkopu 26.
Pozn. 26 - Jeden z kamenů je nyní zasazen obráceně. Vypravuje se, že dva místní pastýři vedli spor o pastviny a dostali se do vády, v níž byl jeden zabit; na paměť toho postaveny prý oba kameny. Jiní je pokládají za památky putování ss. Cyrila a Metoděje, kteří prý je dokonce sami tesali(!). Staří hospodáři mně vypravovali, že prý u těchto kamenů žehnal pastýř dobytek, když ho vyháněl na jaře po prvé z obce na pastvu.

Kámen č. 1 (0346) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
93 81 20
Na kameni je reliéf kříže.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - ... a na cestě k Olší (obr. 9) v levém silničním příkopu 26; ...

J. F. Svoboda - U Mostišť k Olší (VM, 1932 Th. Svoboda).

3.6.2007 - JB
  

Kámen č. 2 (0347) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 55 30
Na kameni je reliéf kříže.
Kámen stával na hranicích pozemků u Laviček.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - ... při cestě k Lavičkám u cihelen ...

5.2002 - Fotografie zaslal pan Michal Kupsa
 
3.6.2007 - JB
 

Kámen č. 3 (0702) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
127 66 ?
Na kameni je rytina malého řeckého křížku a reliéf křížku v kruhu.

Literatura: Fritz - 42
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 67

Fritz - 42. V Mostištích u Velikého Meziříčí leží v kostele sv. Marka, co práh, částečně zazděn otesaný kámen s křížem ozdobený třemi menšími křížky nestejnými a šesti malými okrouhlými jámkami v nich je dna zazděna. Zdá se, že dříve snad ještě ve středověku stál na rodinném pohřebišti několika osob.
J. F. Svoboda - Nejstarší z nich jsou při kostelích v Mostištích [VM] jeden 1 (obr. 5), ...
1 - Prof. Jos. Škoda zobrazil jej přesně když byl ještě dosti zachovalý a reprodukoval obrázek v Kalendáři pro okres velkomeziříčský na rok 1891 a v Katalogu všeob. krajské výstavy ve Vel. Meziříčí roku 1893; kámen tvoří práh při vstupu do kostelíčka a je již značně poškozen.

J. F. Svoboda - V Mostištích (VM, podle kresby Jos. Škody z r. 1890).

3.6.2007 - JB
 

Kámen č. 4 (0703) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 39 19
Na přední straně kamene je reliéf latinského kříže. Na zadní straně je vyryt latinský kříž.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - ... u Laviček na hranicích mostištských ...

10.10.2002-JB
  

Zpět