Košíkov

Kameny byly přemístěny do Velké Bíteše.

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, jižně od Velké Bíteše.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 77

J. F. Svoboda - ... Také v Koškově [VB] v kostelní dlažbě jsou vsazeny 2 takové velmi staré náhrobní kameny s křížem bez nápisu; odpočívají prý tam ,klečanské panny", totiž jeptišky z Oslavan, které prý tu bydlely na dvorci v trati Klečany [VVB str. 97].

Fotografii zaslal pan Michal Kupsa        3.3.2003 - Fotografii zaslal pan Miloslav Fialka
 
17.4.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 1 (1651) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
177 54 28
Na kameni je reliéf křížkového kříže s rozštěpenou patou.
Kámen byl nalezen při opravě hřbitovní zdi u kostela sv. Bartoloměje.

Fotografii zaslal pan Michal Kupsa

Křížový kámen č. 2 (1652) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
158 53 30
Na kameni je reliéf křížkového kříže s rozštěpenou patou.
Kámen byl nalezen při opravě hřbitovní zdi u kostela sv. Bartoloměje.

Fotografii zaslal pan Michal Kupsa

Křížový kámen č. 3 (2666) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
123 45 18
Na kameni je reliéf latinského kříže.
Kámen byl vykopán u kostela.

7.6.2015 - Fotografie zhotovila paní Jarmila Fojtů
  
18.7.2016 - JB
  

Zpět