Jáchymov

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, západně od Velké Bíteše.

Kámen (2174) stojí před domem č. 30.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 52 _
Na kameni je reliéf dvou od sebe mířících šipek, mezi nimi je příčné břevno.
Kámen byl nalezen na smetišti u Velké Bíteše. Předtím měl být zazděný.
Původní stanoviště bylo poblíž kamene 0704 Nové Sady.

Literatura: Fritz - 20
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 73

Fritz - 20. Na velkomezeříčsko-brněnské silnici nachází se u Nebštych cesta k Jestřábí, na které v polovici dojdeme ku kříži 45 cm vysokému, horní šíře jeho jest 32 cm, dolní 52 cm, u prastaré borovice. Tento kříž jest dvojaký, tedy pětiramenný (biskupský). S rameny 80 cm dlouhými a na končinách a hranách silně odřený.
 Dle zápisu archivu Velkobytešského, byl již r. 1414 hraničníkem mezi Byteší a Otěchleby, později zaniklými.
J. F. Svoboda - ... leží jeden z nejstarších v zemi u kmene staré borovice u Nových Sadů [VB, obr. 7.]. Je 52 cm vys., 44 cm šir. a 26 cm tlustý a je na něm jakýsi dvouramenný reliéfní kříž. J. Tiray považoval jej za starý sád (hraničník)39, ale vzhledem k tomu, že nedaleko od něj jsou další dva kameny s křížem, je asi původ jiný.
Pozn. 39 - Viz SA 1. str. 215; borovice stojí na mezi vyvýšena nad dolejším polem a je na ní zavěšen obrázek.

J. F. Svoboda - U Nových Sadů (VB, 1932 Th. Svoboda)

13.9.2015 - Fotografie zhotovila paní Jarmila Fojtů
 

Zpět