Bukov

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, jižně od silnice č. 385.

Křížový kámen č. 1 (0699) je zabudován do památníku padlým.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 69 _
Na kameni je reliéf golgotského kříže. Celou plochu vyplňuje pětiřádkový nápis lomeným písmem, který J.F.Svoboda v roce 1937 četl takto: "LÉTA PÁNĚ 1608 VE ČTVRTEK DEN SVATÝCH FILIPA A JAKUBA V TOMTO MÍSTĚ ZABIT JEST ZRÁDNĚ UROZENÝ PAN PETR ČÍŽOVSKÝ Z ČÍŽOVA NA MITROVĚ".
Kámen původně stával na rozcestí k hradu Mitrovu.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68

J. F. Svoboda - 1608: v Bukově [B] mezi kostelem a osadou na rozcestí k hradu Lísku a Mitrovu stával mramorový kámen s čes. otřelým nápisem, který je nyní zasazen v pomníku padlým. Na velkém kruhovém erbovním štítku s erbem stojí téměř rovnoramenný kříž a přes celou šířku kamene je pětiřádkový nápis: Létha Pánie 1608, Wesstwrtek Den Swach Fili, pa a Gakuba Wtomto mistie za, bit gt zrádnie Urozený pa[n] Petr, Cžižowský z Cžižowa na Mytrowie. 10
Pozn. 10 - VB str. 72 se zmiňuje o této památce a bez uvedení pramene poznamenává, že Čižovský byl zavražděn snad ze žárlivosti od jakéhosi polského rytíře. Vrah prý i s koněm spadl a zabil se a proto tyto kameny s křížem.

13.5.2006 - JB
  

Kámen č. 2 (1533) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
120 69 19
Na kameni je vyryt nepravidelný dvojramenný kříž.
Podle místní legendy kámen ukazuje cestu k pokladu.

13.5.2006 - JB
  

Kámen č. 3 (2417) byl použit na práh kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68

J. F. Svoboda - Vedle tohoto kamene byly tu ještě dva podobné, označené s každé strany jen křížem, z nichž jeden byl dán před kostelní práh a druhý jako práh studny „Vážky"; nyní jsou z nich jen trosky.

Kámen č. 4 (2418) byl použit při stavbě studny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68

J. F. Svoboda - Vedle tohoto kamene byly tu ještě dva podobné, označené s každé strany jen křížem, z nichž jeden byl dán před kostelní práh a druhý jako práh studny „Vážky"; nyní jsou z nich jen trosky.

Zpět