Pustiměř

Obec leží severovýchodně od Vyškova.

Kámen č. 1 (1663) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
116 50/40 13
Na kameni je rytina latinského kříže, jehož nohu překrývá šikmo položený meč. Nad křížem je letopočet 1553. Na břevnu kříže je nápis: "SIMKO".

Literatura: A. Procházka - Pamětní kříže a kameny - č. 14

Procházka - PUSTIMĚŘ. Při vchodu do arcibiskupské myslivny jest plochý kámen v horní části širší a směrem k zemi poněkud zúžený. (Obr. 11.) Na přední ploše vyryt kříž a za ním šikmo meč. Pod horním okrajem jest vytesán letopočet 1553 a pod tím na příčném rameni kříže SSIMKO. Více dnes na kříži nelze viděti. Ani lid nevypravuje si ničeho o významu tohoto kamene.

Procházka 1933

9.11.2008 - JB
   

Kříž č. 2 (2055) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 40 _

9.11.2008 - JB
  

Zpět