Manerov

Obec leží jihovýchodně od Vyškova při silnici č. 431.

Kámen (1834) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
66 68 11
Jedná se o spodní část křížového kamene, na kterém je zbytek reliéfu nohy kříže.
Na kameni byl nápis "SPVSOBEM LSTIWIM PRZIDALI ...ZAMORDOVANI CE DVSSI PAN BVCH...IZA MILOSTIW BYTI", ze kterého se zachovalo pouze "...ZAM...DVSSI...LOS...".
Kámen původně stával při levé straně polní cesty do Bohdalic. Na současném místě je minimálně od 30. let dvacátého století.

Literatura: A. Procházka - Pamětní kříže a kameny - č. 11

Procházka - MANEROV. Ve trati "Přední" po levé straně 16 kroků od polní cesty z manerova do Bohdalic byla do meze rozdělující pole Machalovo (č. p. 957/958) a Richtrovo (č. p. 955/956) zabořena těžká pískovcová deska (65 cm široká, 65 cm vysoká a 12 cm silná) poškozená v horní části tak silně, že horní řádky a začáteční slova řádků uchovalých jsou nadobro zničeny. (Obr. 8) Plocha obrácená k manerovu nese vystouple vytesaný kříž, jehož středové rohy jsou zaobleny. Po obou stranách horního ramene kříže jest zachováno 5 řádků nápisu vyrytého velkými literami latinskými.
 V obci si vypravují: V dávných dobách bylo celé nynější území manerovské zalesněno, dnešní hospoda byla myslivnou. Jeden ze zdejších myslivců zastřelil v lesích svoji milenku a sebe, poněvadž bylo jim bráněno v uzavření sňatku. A na památku jejich společné smrti byl prý postaven kámen, jenž stál původně uprostřed pole Machalova.
Pověst víže se asi k jinému nešťastnému případu. Neboť na kameni zlomek nápisu mluví slovy "gehoz dussi..." pouze o jedné oběti, kterou tu pachatelé "zamordovali, způsobem lstivým (cestou) se přidavše."

Procházka 1933

9.2004 - Fotografie zaslal pan Jiří Fürbacher
  
9.11.2008 - JB
  

Zpět