Křečkovice

Obec leží na východním okraji Vyškova.

Kříž (2565) (spodní část) byl vložen do dutiny mezi kořeny staré lípy.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Přikryl 1907 - str. 255, obr. 92
                Přikryl 1933 - str. 72

Přikryl 1907 - Vyškova, 4 km, poníže na levém břehu Hané, nebylo města, ani předměstí Křečkovic. Byla tu lidnatá osada Brňany a nedaleko konali sv. Cyrill a Method sv. misie. Podle živého podání lidu kázali u nynějších Křečkovic. Sv. Věrověstové zasadili na tom místě dvě lípy a zbožná vděčnost Brňanských kamenný kříž z hrubozrného pískovce, který tu ještě nedávno stával. Mráz jej rozpůlil. Spodní část vložena zbožnou rukou pod levou lípu do dutiny mezi kořeny (obraz č. 92). Obě lípy obrovských rozměrů, dobře opatřené na půdě úrodné Hané, stojí tu posud a obrazotvornost lidu chce tu viděti na sukovitých výrůstkách levé lípy tváře sv. Věrověstů. Po bitvě u Slavkova r. 1805 pochováno tu pod těmito svědky dávné minulosti mnoho ruských vojínů zemřelých poraněním a útrapami. V novější době postaven tu pod lípami železný kříž na kamenném podstavci, který spočívá na horní ulomené části kříže cyrillo-methodějského.
Přikryl 1933 - Před Vyškovem, u lidnaté obce jménem Brňany, na místě, kde se sv. Cyril a Method zastavili a k lidu mluvili, postaven byl kříž kamenný a dvě lípy, které tu v úrodné půdě rostou a na jejich starých kmenech ukazovali mi lidé tu pracující podoby sv. Věrozvěstů. Kříž před léty rozlomil mráz pod rameny a na pahýlu jeho postaven je kříž železný. Vrch kříže je uctivě vsunut do dutiny staré lípy na levé straně.

Přikryl 1907

Zpět