Kobeřice

Obec leží jihovýchodně od Vyškova, jižně od Slavkova u Brna.

Kámen č. 1 (1835) stál v lese jižně od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
50 32 14
Kámen v roce 2009 zmizel.

Na kameni byl nápis:

JOANNES:
ORLITCKI:
BIL 1759. RO
KU DNE 5 DU
BNA BIL R. S.
OD R. M. K.".

K nápisu se váže následující pověst. V Žarošicích bydleli známí pytláci, jejichž jména začínaly písmeny R. M. K. Tehdy býval v Kobeřicích hajný pan Orlický. Neušlo mu, že se v jeho revíru něco děje. Začal svěřený revír hlídat. Brzy přišel pytlákum na stopu. Při noční čekané byl pytláky vlákán do léčky a težce postřelen. Pytláci mysleli, že je mrtev a zmizeli. Hajného Orlického probrala z bezvědomí ranní rosa. Obvázal si ránu šátkem a plazil se údolím ke Kobeřicím. Dostal se až na louku, kde jej našel kobeřický sedlák. Krátce po zaopatření svátostmi umírajících vydechl hajný naposled.
Převzato z http://tihlarik.xhosting.cz/rodiste.html

Literatura: A. Procházka - Pamětní kříže a kameny - č. 10

Procházka 1933

9.11.2008 - JB
    

Kámen č. 2 (1835R) stojí na místě původního kamene.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Replika ukradeného kamene č. 1, kterou nechal v roce 2016 zhotovit státní podnik Lesy ČR, Lesní správa Bučovice.

25.9.2016 - Fotografie zaslal pan Matouš Jirák
      

Zpět