Bohdalice

Obec leží jižně od Vyškova, při silnici č. 431.

Kříž (0647) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
74 64 15

Literatura: Franz - 64
                Přikryl 1907 - str. 242, obr. 86
                A. Procházka - Pamětní kříže a kameny - č. 1

Franz - 64. Hinter der Kirche von Kutscherau an einem Feldwege nach Bochdalitz.
hoch 0,70 breit 0,60 dick 0,16
SSW.
Cyrillkreuz.
Etwas vorgeneigt.
Procházka - BOHDALICE. Od školy odbočuje za "chaloupkami" západním směrem cesta úvozem do tratí "Pod křížem" a do "Vinklů". Od ní odděluje se chodník do Kučerova a tu ve vzdálenosti asi 1/2 km od Bohdalic a asi 60 m od cesty nad pozemkem (č. p. 391) p. Břouška na obecní mezi v sousedství plechového obrázku (sv. Cyrilla a Methoděje) připevněného na sloupku 1 1/2 m vysokém jest kamenný kříž vytesaný kdysi z jednoho kusu, vysoký 60 cm, tolikéž široký v rameně a v síle 18 cm. (Obr. 1.) Nemá na sobě žádného znamení.
 Utrpěv přeražením, byl znova usazen, při čemž uražená část byla mu do země podložena.
 Také o tomto kamenu vyprávějí si bohdalští cyrillomethodějskou báji naočkovanou do hlasu lidu až v posledních letech předešlého století, jak svědčí i sousední obrázek. Tak byl také uveden Č. Kramolišem ve Vlastivědě mor. "Okres bučovický" na str. 69.
A. Franz ho nezná.

Franz 1899                            Přikryl 1907                  Procházka 1933
  
Fotografii zaslal pan Miroslav Záveský

9.11.2008 - JB
   

Zpět