Vysoké Mýto

Obec leží západně od Ústí nad Orlicí.

Kříž č. 1 (0434) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
120 87 24
Na kříži je nápis v gotické manuskule a zbytek rytiny nějakého nástroje.
Původně stával asi o 50 m dále v poli.

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých, ročník XVI. Politický okres vysokomýtský (1902)

Soupis památek - str. 161 - Mýto Vysoké. Kříže t. zv. Cyrillomethodějské, 1.30 m vys., 0.90 m šir. (příční ramena), 0.35 m silné, hrubě z pískovce tesané:
1. na cestě k Zámrsku, s horním ramenem uraženým; na zadní straně nápis gotickou minuskulí, čitelno jen: ipe...z me(gla?). XV. stol. (Srov.: Kříž ryt. Hynka z Rohatec od G. J. Laška ve Věst. čes.-slov. museí a spol. arch. IV. 88.)
2. na cestě k Vraclavi, značně do země zapadlý; na přední straně vyryta kuše.

2.11.2002 - JB
   

Kříž č. 2 (0697) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
118 90 38
Na kříži je rytina kuše.

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých, ročník XVI. Politický okres vysokomýtský (1902)

Soupis památek - str. 161 - Mýto Vysoké. Kříže t. zv. Cyrillomethodějské, 1.30 m vys., 0.90 m šir. (příční ramena), 0.35 m silné, hrubě z pískovce tesané:
1. na cestě k Zámrsku, s horním ramenem uraženým; na zadní straně nápis gotickou minuskulí, čitelno jen: ipe...z me(gla?). XV. stol. (Srov.: Kříž ryt. Hynka z Rohatec od G. J. Laška ve Věst. čes.-slov. museí a spol. arch. IV. 88.)
2. na cestě k Vraclavi, značně do země zapadlý; na přední straně vyryta kuše.

2.11.2002 - JB
 
1.9.2012 - JB
   

Zpět