Choceň

Obec leží severozápadně od Ústí nad Orlicí.

Kámen (1648) stál u silnice do Koldína.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Dreyhausen - 372
                J. Kalousek - Český lid IV - 1895, str. 371

Kalousek - Konečně upozorňuji na záhadný kamenný pomník, jenž stojí u silnice vedoucí z Chocně do Koldína, hned kde první vozová cesta odbočuje vlevo ke Skořenicům. Tento pomník jest deska kamenná, obdélná, jako bývají staré židovské náhrobky, ale bez okras, toliko kříž jest  na ní naznačen dvěma vypouklými pruhy, nemnoho vystupujícími z roviny desky, tak že dlouhé břevno jde po celé kolmé délce desky, a krátké příčné břevno po celé šířce desky; na okrajích znamená se nápis, snad písma gotického, z něhož však nikdy nepodařilo se mi něco přečísti. Pomník tento nikterak se nepodobá starým hrubým a nízkým křížům, jakým na Moravě připisují stáří tisícileté, ale nicméně lehkověrní lidé v nedávno minulých letech také jej usoudili za kříž cyrillomethodějský, o čemž před 20 lety nebylo ani potuchy.
Dreyhausen - 372 - Koldin: An hier nach Chocna führenden Straße.
Siehe: Český Lid. a. a. O. S. 371.

Zpět